Jäsenjärjestöt

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n 39 jäsenjärjestöä löytyvät tästä:

Kynnys ry Turun toimikunta www.kynnys.fi
Lounais-Suomen Allergia- ja Astma yhdistys ry http://lounais-suomi.allergia.fi/
Lounais-Suomen Diabetes ry www.lounais-suomendiabetes.fi
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry www.lsly.fi/
Lounais-Suomen Neuroyhdistys ry www.neurolo.fi
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry http://www.lssy.fi/
Palveluyhdistys KASEVA ry www.kaseva.info
Polioinvalidit ry Varsinais-Suomen osasto www.polioliitto.com/polioinvalidit/files/varsinaissuomi.php
Selkäydinvammaiset Akson ry https://www.aksonry.fi/
Sotainvalidien Veljesliiton Varsinais-Suomen piiri www.sotainvalidit.fi/piiriyhdistykset/varsinais-suomen-piiri/
Suomen Kurkku- ja suusyöpäyhdistys ry, Turun osasto www.le-invalidit.fi
Suomen MG-yhdistys ry Turun Myastenikot  http://www.turunseudunmyasteenikot.net/
Suomen tinnitusyhdistys ry www.tinnitusyhdistys.fi/
Turun CP-yhdistys ry www.turuncpyhdistys.net
Turun Kuuloyhdistys ry www.turunkuuloyhdistys.fi
Turun Kuurojenyhdistys ry http://www.turkudeaf.fi/
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry http://www.itu.fi
Turun seudun Autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry  https://aistiyhdistys.fi/
Turun Seudun AVH-yhdistys ry http://turunavh.aivoliitto.fi
Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry https://www.epilepsia.fi/turun-seutu
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry http://www.hengitysyhdistys.fi/turunseutu/
Turun Seudun ILCO ry http://finnilco.fi/jasenille/jasenyhdistykset/turun-seudun-ilco/ 
Turun Seudun Invalidit ry www.turunseuduninvalidit.fi
Turun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry https://turunkvtuki.net/
Turun Seudun Luustoyhdistys ry http://luustoliitto.fi/jasenyhdistykset/turun-seudun-luustoyhdistys
Turun Seudun Nivelyhdistys ry www.nivelposti.fi
Turun Seudun Parkinsonyhdistys ry http://turunpy.parkinson.fi/
Turun Seudun Psoriasisyhdistys ry www.psorila.fi
Turun Seudun Reumayhdistys ry http://www.turunreumayhdistys.fi/
Turun Seudun Selkäyhdistys ry  www.turunselkayhdistys.fi
Turun seudun vammaisten
asuntotukiyhdistys ry
 www.tsva.fi
Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry  http://tsilturku.fi
Turun Uniyhdistys ry http://www.uniliitto.fi
Varsinais-Suomen Aivovammayhdistys ry www.vsavy.fi
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami r.y. www.vsfinfami.fi
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry http://www.muistiturku.fi/
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry  www.vsn.fi
Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry  varmu.yhdistysavain.fi
Varsinais-Suomen Sydänpiiri http://varsinaissuomensydanpiiri.fi/