TVJ ry

Mikä on TVJ ry?

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry on Varsinais-Suomen alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen yhteistyöelin. Siihen kuuluu nelisenkymmentä eri yhdistystä, joissa on yhteensä noin 50 000 henkilöjäsentä.

TVJ ry pyrkii toiminnallaan edistämään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tasa-arvoista kohtelua ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan yhteiskunnallisiin palveluihin. TVJ ry toimii erityisryhmien oikeuksien valvojana antaen lausuntoja ja kannanottoja näitä ryhmiä koskevissa asioissa. Järjestö pyrkii toiminnassaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun viranomaisten, kuntien, palveluja järjestävien tahojen sekä muiden järjestöjen kanssa.

Jäsenyhdistykset toiminnan ytimessä

Tärkeä osa TVJ:n toimintaa on jäsenyhdistysten välisen yhteistyön lisääminen järjestökentän yhteisen äänen voimistamiseksi. Keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan mm. seminaarein, tapahtumin ja koulutuksin.

TVJ:n toimitilat sijaitsevat Turussa, osoitteessa Ursininkatu 11. Tärkeä osa tilakokonaisuutta on kaikille avoin ja esteetön kohtaamispaikka Happy House, jossa on tarjolla monipuolista toimintaa sekä ohjatusti että vapaamuotoisesti. Tiloissa toimii myös kahvio. Happy Housen toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Turun kaupunki.

TVJ ry rekisteröityi vuonna 2001 toimittuaan sitä ennen vuodesta 1980 lähtien Turun Seudun Vammaisjärjestöjen Neuvottelukuntana (TVJN).

TVJ ry Facebookissa   |   Twitterissä   |   Google+