TVJ ry

Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry on Turun talousalueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen yhteistyöelin. Siihen kuuluu tällä hetkellä 35 eri järjestöä. Jäsenjärjestöissä on jäseniä kaikkiaan yli 49.000 henkilöä.

TVJ ry rekisteröityi vuonna 2001 toimittuaan sitä ennen Turun Seudun Vammaisjärjestöjen
Neuvottelukuntana (TVJN) vuodesta 1980 lähtien.


TVJ ry:n tapahtumia vuonna 2017:

 

RAAJARIKKOISESTA ITSENÄISEKSI TOIMIJAKSI – seminaari ja valokuvanäyttely
Aika: tiistaina 26.9.2017 klo 17-20
Paikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, 20380 Turku

Seminaarissa tarkastellaan Suomen itsenäisyyden aikana tapahtunutta yhteiskunnallista
muutosta vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän näkökulmasta. Valokuvanäyttelyn
tukemana kuvataan myös vammaishuollon kehityskaarta ja vammaisten henkilöiden
aseman muutosta yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tilaisuus on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Laajempi näyttelykokonaisuus nähtävillä Happy Housessa 26.9.-31.10.2017.

 

TVJ ry Facebookissa   |   Twitterissä   |   Google+